Ja, hier in Nederland. In ons vrije landje, waar kinderarbeid verboden is en waar een tik op de billen al gemeld wordt bij het meldpunt kindermishandeling.
Toch vind ik dat de kinderen hier alles behalve vrij zijn. Lees 'Kinderen onderdrukt', dan begrijp je wat ik bedoel.
Vrijheid, zoals volwassenen in Nederland min of meer hebben (nog lang niet genoeg, vind ik), is voor kinderen niet weggelegd.
Onder het mom van 'ik ben ouder, ik weet het beter', wordt het kind gedwongen vanalles te doen en te laten.
Wat dán?
Het kind in chaos en gevaar op laten groeien?
het kind de baas laten zijn?
Nee, de boel omdraaien en in het huisgezin altijd de zin van het kind doen, is niet de goede oplossing.
Het kind aan haar lot overlaten ook niet.
De ouder/verzorger/leraar/overheid blijft verantwoordelijk. Maar ik vind dat het kind, net zo goed als wij, haar eigen leven vorm mag geven. Mag kiezen welke richting zij in wil, wat zij wil leren, wat zij wil spelen, wat goed voor haar is.
Dat kan door in iedere situatie die zich aandient, vanaf de geboorte van het kind, haar en onze behoeften evenveel waarde te geven.
Het kind kan niet voor zichzelf opkomen, is zich er ook niet bewust van dat zij onderdrukt wordt. Wij als volwassenen zijn daar verantwoordelijk voor.
Het is niet makkelijk om in te zien en toe te geven dat je onderdrukt. Zeker niet als je veel van je kinderen houdt en je best doet ze zo goed mogelijk op te voeden.
Toch wil ik een beroep doen op ouders, verzorgers, leraren, overheid enzovoort, zich te verdiepen in de vrijheid van de kinderen.
Veel initiatieven worden al genomen, bijvoorbeeld Iederwijs: scholen die de kinderen vrij laten in de keuze of, wat, wanneer en hoe te leren.


Vanwege de enorme drukte rond het starten van mijn eigen bedrijf,
geef ik voorlopig geen nieuwsbrief uit.
Het blijft uiteraard mijn interesse houden, daarom zal ik deze site wel af en toe bijwerken en ontvang ik graag nieuws op email wilsraaijmakers@gmail.com
Bedankt !

lees meer:

goed nieuws
slecht nieuws?
Brief aan de minister van onderwijs.
een domper :(
Niet meer werken?
Kinderen onderdrukt
Speciale Speeltijd
Natuurlijk leren, meer vrijheid voor kinderen
SociocratieBoekrecensies:

Luister en kijk met je kind naar een fragment uit dit bijzondere boek van Wayne Dyer:

'Luisteren naar kinderen' van Thomas Gordon.
'Het einde van de opvoeding' van Jan Geurtz
'Geweldloze Communicatie' van Marshall B. Rosenberg
'Het ongedwongen kind' van Aletha Solter
Zet je hart aan
'Opgroeien in vertrouwen' van Justine Mol
Links:

Justine Mol en Opvoeden zonder straffen en belonen.
Geweldloze Communicatie en Ai-opener
Iederwijs Nederland
Sociocratie en faq sociocratie
Sudbury Valley School
Attachment Parenting Nederland
Amication
Thuisonderwijs
Natuurlijk leren
Tura Troubadoura
Taal van de Vrede
Eleutheropedie
'Work At Home Mom' website voor succesvol thuiswerken
Bericht van een Mammie
Leren in Vrijheid
Jongeren Bevrijdings Handboek
Guus Kieft School Amstelveen
SpelenderWijsCitaat van Tura Troubadoura Gerards
";include "include2.php";?>